Prodej rodinného domu krok za krokem. Jak přesně probíhá?

 Prodej rodinného domu krok za krokem. Jak přesně probíhá?

 

Při prodeji rodinného domu je potřeba provést každý krok přesně a důkladně. V opačném případě vás může chyba při prodeji stát nemalý obnos peněz. Provedeme vás sedmi kroky, které předchází úspěšnému prodeji nemovitosti.

 

1. Krok – uzavření rezervační smlouvy

 

Po nalezení kupce nemovitosti je třeba se zájemcem podepsat rezervační smlouvu. Podpisem rezervační smlouvy kupující a prodávající stvrzují, že mají skutečný a vážný zájem na dokončení obchodu. Následně je nemovitost stažena z prodeje a zájemce složí rezervační poplatek.

 

2. Krok – složení rezervačního poplatku

 

Z podepsané rezervační smlouvy vyplývá pro kupujícího povinnost uhradit rezervační poplatek. Ten je dá se říci pojistkou, že zájemce obchod realizuje.

 

3. Krok – příprava a připomínky návrhů vlastní smluvní dokumentace k převodu

 

Po podepsání rezervační smlouvy advokát na základě právních norem připraví návrh vlastních smluv. Podklady ke zpracování smluv zajistí realitní kancelář za pomocí prodávajícího a kupujícícho. Prodávající poskytne informace jako je nabývací titul, nájemní smlouva, případně evidenční list či potvrzení o bezdlužnosti vůči družstvu, kupující pak informace o způsobu financování koupě nemovitosti. Návrhy smluv jsou připraveny nejpozději do pěti pracovních dnů od složení rezervačního poplatku. Oběma stranám prodeje je s vysvětlením postupu posílá k případným připomínkám advokát.

 

4. Krok – podpis smluvní dokumentace v sídle advokáta

 

Po odsouhlasení obsahu smluv dochází již z samotnému podpisu dokumentů. Pokud kupující financuje koupi úvěrem, je dále zapotřebí schválení úvěru jeho bankou. V každém případě jsou smlouvy podepsány v rezervační době.

 

5. Krok – složení kupní ceny do úschovy advokáta

 

Vypořádávat prodej nemovitosti napřímo mezi kupujícím a prodávajícím představuje širokou řadu rizik, která mohou vést ke ztrátě i milionů korun. Úschova peněz tato rizika eliminuje a slouží jako ochrana obou stran. Kupující tedy složí částku do úschovy prostředníka, v tomto případě advokáta. Lhůta složení kupní ceny do úschovy záleží na dohodě stran a na způsobu financování nemovitosti. Většinou u platby z vlastních zdrojů minimálně 5 pracovních dní od podpisu smluv, u platby úvěrem poté 14 dní.

 

6. Krok – podání kupní smlouvy katastrálnímu úřadu a zápis vlastnických práv na katastrálním úřadu

 

Realitní kancelář vyzvedne podepsané smlouvy u advokáta, následně je podá katastrálnímu úřadu a uhradí kolek. Vlastnické právo se zapíše nejdříve po 20 dnech od podání návrhu na zápis práv na katastr nemovitostí, obvykle však po 25 dnech. O zápisu obě strany informuje katastrální úřad doporučeným dopisem.

 

7. Krok – výplata financí prodávajícímu z účtu úschovy advokátem

 

Po převedení vlastnického práva jsou peníze vyplaceny prodávajícímu a prodej nemovitosti je úspěšně dokončen.