Prodáváte nebo kupujete nemovitost? Co vás čeká a nemine při placení daní?

Daně. Pokud nejste povoláním daňový specialista nebo nejsou daně vaším lehce masochistickým hobby, pravděpodobně se vám jen při pomyšlení na na ně orosí čelo. Když se navíc chystáte koupit nebo prodat nemovitost, můžete se v aktuálních požadavcích na placení daní lehce ztratit. Naštěstí i z tohoto bludiště se lze vymotat s hlavou vztyčenou.


Povinnost platit daně je sice neměnná, ale její podmínky se mění neustále. Poslední velká změna nastala v souvislosti s koronavirovou krizí, kdy se konkrétně v oblasti nemovitostí odehrálo několik zásadních změn. V určitém smyslu se celý systém zjednodušil, stále s sebou nese ale i jistá úskalí. Co se vás tedy týká a co můžete s klidem pustit z hlavy?


Daň z nabytí nemovitosti

Daň, kterou byl kupující povinen odvést 4 % z pořizovací ceny nemovitosti, byla na podzim minulého roku zcela zrušena. Kupující tedy již nemá povinnost nijak koupi nemovitosti v daňovém přiznání zohlednit. Týká se to dokonce i koupí uskutečněných od prosince r. 2019; pokud kupující v následujícím roce ještě daň odvedl, na základě žádosti mu musí být vrácena.


Daň z převodu nemovitosti

Jestli prodáváte nemovitost a vaši známí vás touto daní straší, můžete být naprosto v klidu. Tato daň je neplatná již od r. 2014, kdy byla nahrazena právě daní z nabytí nemovitosti (která je ale také již hudbou minulosti, viz výše).


Daň z prodeje nemovitosti

Tato daň je v podstatě jedinou starostí, kterou byste se měli aktivně zabývat, a to pouze v případě, že jste na straně prodávajícího. Daň z prodeje nemovitosti podléhá klasické dani z příjmu, a činí tedy standardních 15 %. Nebojte se ale, že budete muset zaplatit 15 % z celé prodejní částky. Daň se vypočítává pouze z reálného zisku při prodeji, tj. původní hodnota nemovitosti při koupi odečtená od aktuální prodejní hodnoty. Jinými slovy zdaníte pouze částku, kterou jste prodejem nemovitosti doopravdy vydělali.


Pozor, existují ale výjimky, kdy ani daň z prodeje nemovitosti platit nemusíte:

a) k datu prodeje od 1.1.2021 jste nemovitost vlastnili déle než 10 let (pokud jste ale

nemovitost zdědili například po babičce, do těchto 10 let se počítá jak doba, kdy 

nemovitost vlastníte vy, tak i předtím vaše babička);


b) v nemovitosti jste alespoň dva předcházející roky aktivně bydleli (nemusíte 

zde mít ani nahlášený trvalý pobyt);


c) celý výdělek z prodeje dále použijete na uspokojení své  bytové potřeby (vč. 

splacení hypotéky apod.), a to do 1 roku od prodeje, případně pokud dokážete, že 

jste stejnou částku použili k uhrazení bytové potřeby v předcházejícím roce.


Když si to celé shrneme, běžný smrtelník si musí pohlídat pouze povinnost zaplatit daň z prodeje nemovitosti, a to ještě pouze v případě, kdy nesplňuje žádnou z podmínek pro osvobození pro tuto povinnost. Vždy se můžete obrátit na svoji realitní kancelář, váš realitní makléř vám určitě rád pomůže nejen zorientovat se ve vašich povinnostech, ale i s mnohým dalším.To zní nakonec celkem přátelsky, ne?