Zdeněk Turek
Zdeněk Turek Jednatel společnosti

„Má práce je jako umění. Umět znamená vědět! Proto také vím, jak vám pomoci.“